Renovatie
en onderhoud veerhaven van
Terschelling

Volg dit project
via de Bouw App

We verbeteren de uitstraling en veiligheid van de veerhaven van Terschelling

Op Terschelling zijn de renovatie werkzaamheden van de voetgangers- en autobrug en de herinrichting van het terrein inmiddels in volle gang. De werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd. Medio 2023 is begonnen met het realiseren van een tijdelijke nachtligplek voor de veerboot. Deze nachtligplek is gesitueerd aan de aanlegsteiger in de havenkom. In september is de nachtligplek getest en in gebruik genomen. Woensdag 20 maart is de tijdelijke veerinrichting in gebruik genomen en zijn de huidige auto- en voetgangersbrug voor renovatie naar de fabriek. Op de planning staan nu de kadewerkzaamheden aan de kades waar normaal gesproken de veerboot ligt afgemeerd.Fasering werkzaamheden

De onderhouds- en renovatiewerkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd in de periode juli 2023 tot begin 2025. In onderstaand overzicht is de volgorde van de werkzaamheden weergegeven.

Tijdelijke veerinrichting in gebruik

Maandag 11 maart is de tijdelijke veerinrichting in gebruik genomen. Tegen 12 uur arriveerde De Friesland en legde aan. Als eerste kwamen de voetgangers van boord via de autobrug. Vervolgens verlieten de auto’s het schip. Aansluitend konden de opgestelde auto’s op het opstelterrein de boot oprijden. Alles verliep zonder problemen.

Nachtligplek veerboot

In de havenkom is een tijdelijke nachtligplek voor de veerboot gerealiseerd. Er zijn extra afmeerpalen geplaatst en de bestaande steiger is verlengd. Eind september zijn de werkzaamheden afgerond en is de tijdelijke nachtligplek in gebruik genomen.

Werkzaamheden Terschelling gestart

Op maandag 10 juli was de officiële start van het project met het aanbrengen van een afmeerpaal ten behoeve van de tijdelijke nachtligplek van de veerboot.

Welk fases kent het project?

De werkzaamheden het totale project betreffen het vernieuwen van de damwanden aan diverse kades, renovatie van de voetgangers- en autobrug en de herinrichting van het terrein. De werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd en duren, naar verwachting, tot medio 2025. Om de kadewerkzaamheden te kunnen uitvoeren wordt er een tijdelijke veerinrichting (autobrug, voetgangersbrug en bovenbouw) aangelegd en wordt er voor de veerboot een tijdelijke nachtligplek gecreëerd aan de aanlegsteiger in de havenkom. De tijdelijke nachtligplek aan de havenkom is inmiddels gerealiseerd. De tijdelijke veerinrichting is naar verwachting eind maart / 2024 gereed.

Daarna wordt de huidige veerinrichting uitgehesen en gaat voor een uitvoerige revisie naar de fabriek.

Als laatste wordt het concessieterrein in de veerhaven heringericht. De opstelstroken voor de auto’s worden opnieuw ingericht en geasfalteerd en de bestrating en hekwerken worden vernieuwd.

De werkzaamheden hebben geen invloed op de dienstregeling Harlingen – Terschelling v.v.

Renovatie en onderhoud veerhavens Waddengebied

Bepaalde kritische onderdelen van de veerhavens in het Waddengebied zijn aan het einde van hun levensduur. Van begin 2022 tot halverwege 2024 voeren we daarom in verschillende fases werkzaamheden uit. We werken aan de veerhavens van Harlingen, Holwerd, Lauwersoog, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Door de renovatie en onderhoud zorgen we voor verbetering van de uitstraling en veiligheid van de veerhavens.

De veerdam Holwerd wordt in de periode begin 2022 tot medio 2024 in fases gerenoveerd.
De werkzaamheden aan de veerhaven Lauwersoog staan gepland voor de periode begin t/m eind 2024.
De werkzaamheden aan de veerdam Schiermonnikoog staan gepland voor de periode april t/m eind 2024.
In Harlingen is een deel van de terreinen heringericht en zijn enkele bruggen gerenoveerd. Overige renovatie werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd in de periode tot medio 2024.
Aan de veerdam Ameland vinden in de periode maart tot eind 2023 renovatie werkzaamheden plaats.
In 2024 starten de renovatie – en onderhoudswerkzaamheden aan de veerdam op Vlieland. De voorlopige planning is dat het werk medio 2025 wordt afgerond.

Volg alles over dit project

via de gratis Bouw App

De Bouw App is een gratis tool waarmee je direct op de hoogte bent van alle ins & outs van het project. Hoe ziet de planning eruit, liggen we op schema, zijn er vorderingen en ontwikkelingen of (onverwachte) hinder? Je leest het als eerste in de Bouw App.

De Bouw App is eenvoudig te downloaden via de App Store of Google Play voor gebruik op je smartphone.

Stakeholders

Rijkswaterstaat (Opdrachtgever (OG)) wil de veerhavens op een effectieve, efficiënte en gebruikers­vriendelijke manier beheren. De Bouwcombinatie, bestaande uit SPIE Nederland B.V. en De Boer & De Groot civiele werken, (Opdrachtnemer (ON)) dient Werkzaamheden te verrichten zodanig dat deze maximaal bijdragen aan de missie, ambitie en de doelstellingen van de Opdrachtgever.