Renovatie
en onderhoud veerhavens Waddengebied

Volg alles over dit project
via de gratis Bouw app

Werk aan de veerhavens in het Waddengebied tot 2025

Bepaalde kritische onderdelen van de veerhavens in het Waddengebied zijn aan het einde van hun levensduur. Van begin 2022 tot medio 2025 wordt er daarom gefaseerd gewerkt aan renovatie en onderhoud. Er wordt gewerkt aan de veerhavens van Harlingen, Holwerd, Lauwersoog, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. De renovatie en het onderhoud zorgen voor verbetering van de uitstraling en veiligheid van de veerhavens.

Het doel is om de passagiers van en naar de eilanden weinig tot geen hinder te laten ondervinden tijdens de werkzaamheden. Er wordt daarom zoveel mogelijk gewerkt op tijdstippen dat de veerboten niet zijn afgemeerd en de passagiersstromen minimaal zijn. Voor de overige scheepvaart kan enige hinder ontstaan. De meest actuele informatie over eventuele hinder is te vinden op de projectpagina’s van de individuele veerhavens op de website van Rijkswaterstaat: www.rws.nl.

Opdrachtgever voor dit project is Rijkswaterstaat.
De Boer & de Groot en Spie vormen samen de bouwcombinatie die zorgt voor uitvoering van het project.

Er wordt gewerkt op 7 locaties

De renovatie- en onderhoudswerkzaamheden verschillen per locatie. De werkzaamheden omvatten o.a. de vervanging enkele damwanden, levensduur verlengende maatregelen bij kadeconstructies, onderhoud van auto- en voetgangersbruggen, vernieuwing elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties, vervangen verlichting. Ook wordt op diverse locaties het terrein heringericht: verharding, hekwerken en meubilair worden vernieuwd.

Een overzicht van de projecten

De veerdam Holwerd wordt in de periode begin 2022 tot medio 2024 in fases gerenoveerd.
Aan de veerdam Ameland vinden in de periode maart 2022 tot eind 2023 renovatie werkzaamheden plaats.
De werkzaamheden aan de veerhaven Lauwersoog staan gepland voor de periode begin t/m eind 2024.
De werkzaamheden aan de veerdam Schiermonnikoog staan gepland voor de periode april t/m eind 2024.
In Harlingen is een deel van de terreinen heringericht en zijn enkele bruggen gerenoveerd. Overige renovatie werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd in de periode tot medio 2024.
Op Terschelling is op 3 juli 2023 gestart met de aanleg van een tijdelijke nachtligplek voor de veerboot. Kadewerkzaamheden en onderhoud van de bruggen starten in het najaar 2023.
In 2024 starten de renovatie – en onderhoudswerkzaamheden aan de veerdam op Vlieland. De voorlopige planning is dat het werk medio 2025 wordt afgerond.

Volg alles over dit project

via de gratis Bouw App

De Bouw App is een gratis tool waarmee je direct op de hoogte bent van alle ins & outs van het project. Hoe ziet de planning eruit, liggen we op schema, zijn er vorderingen en ontwikkelingen of (onverwachte) hinder? Je leest het als eerste in de Bouw App.

De Bouw App is eenvoudig te downloaden via de App Store of Google Play voor gebruik op je smartphone.

Stakeholders

Rijkswaterstaat (Opdrachtgever (OG)) wil de veerhavens op een effectieve, efficiĆ«nte en gebruikersĀ­vriendelijke manier beheren. De Bouwcombinatie, bestaande uit SPIE Nederland B.V. en De Boer & De Groot civiele werken, (Opdrachtnemer (ON)) dient Werkzaamheden te verrichten zodanig dat deze maximaal bijdragen aan de missie, ambitie en de doelstellingen van de Opdrachtgever.