Renovatie
en onderhoud veerhaven van Holwerd

Volg dit project
via de Bouw App

We verbeteren de toegangsweg, uitstraling en veiligheid van de veerdam van Holwerd

De veerdam Holwerd wordt in de periode begin 2022 tot en met 2024 in fases gerenoveerd. De toegangsweg Grandyk is in 2022 opnieuw geasfalteerd en de maximum snelheid voor autoverkeer is teruggebracht naar 60 kilometer per uur. In de zomer van 2022 zijn de renovatiewerkzaamheden aan de damwanden afgerond. Begin november 2023 heeft de wissel van de autobrug plaatsgevonden. Via onderstaande foto’s ziet u een impressie daar van. De tijdelijk brug is uitgehesen en vervangen door de gerenoveerde autobrug. In oktober 2023 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden aan het consessieterrein. Tot medio 2024 wordt gewerkt aan de herinrichting van het terrein, het opnieuw asfalteren van de opstelstroken voor de auto’s, de fiets- en looppaden worden opnieuw bestraat en de hekken worden vernieuwd.


Kijk voor de meest actuele planning, ontwikkelingen en nieuws op www.rws.nl/veerdamholwerd


Onderhoud veerhaven Holwerd

Renovatie en onderhoud veerhavens Waddengebied

Bepaalde kritische onderdelen van de veerhavens in het Waddengebied zijn aan het einde van hun levensduur. Van begin 2022 tot halverwege 2024 voeren we daarom in verschillende fases werkzaamheden uit. We werken aan de veerhavens van Harlingen, Holwerd, Lauwersoog, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Door de renovatie en onderhoud zorgen we voor verbetering van de uitstraling en veiligheid van de veerhavens.

Aan de veerdam Ameland vinden in de periode maart 2022 tot eind 2023 renovatie werkzaamheden plaats.
De werkzaamheden aan de veerhaven Lauwersoog staan gepland voor de periode begin t/m eind 2024.
De werkzaamheden aan de veerdam Schiermonnikoog staan gepland voor de periode april t/m eind 2024.
In Harlingen is een deel van de terreinen heringericht en zijn enkele bruggen gerenoveerd. Overige renovatie werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd in de periode tot medio 2024.
Op Terschelling is op 3 juli 2023 gestart met de aanleg van een tijdelijke nachtligplek voor de veerboot. Kadwerkzaamheden en onderhoud van de bruggen start in het najaar 2023.
In 2024 starten de renovatie – en onderhoudswerkzaamheden aan de veerdam op Vlieland. De voorlopige planning is dat het werk medio 2025 wordt afgerond.

Volg alles over dit project

via de gratis Bouw App

De Bouw App is een gratis tool waarmee je direct op de hoogte bent van alle ins & outs van het project. Hoe ziet de planning eruit, liggen we op schema, zijn er vorderingen en ontwikkelingen of (onverwachte) hinder? Je leest het als eerste in de Bouw App.

De Bouw App is eenvoudig te downloaden via de App Store of Google Play voor gebruik op je smartphone.

Stakeholders

Rijkswaterstaat (Opdrachtgever (OG)) wil de veerhavens op een effectieve, efficiënte en gebruikers­vriendelijke manier beheren. De Bouwcombinatie, bestaande uit SPIE Nederland B.V. en De Boer & De Groot civiele werken, (Opdrachtnemer (ON)) dient Werkzaamheden te verrichten zodanig dat deze maximaal bijdragen aan de missie, ambitie en de doelstellingen van de Opdrachtgever.