Renovatie
en onderhoud veerhaven van
Harlingen

Volg dit project
via de Bouw App

We verbeteren de uitstraling en veiligheid van de veerhaven van Harlingen

In de veerhaven in Harlingen vinden in de periode april 2022 – 2024 gefaseerd onderhoudwerkzaamheden plaats aan de kade en op het terrein van de veerhaven. In april is het opstelterrein voor auto’s naar Terschelling en Vlieland opnieuw geasfalteerd. Tevens is een deel van de terreinen opnieuw ingericht en van nieuwe bestrating voorzien. In het najaar van 2022 vindt conservering plaats van meerpalen, bolder en pijlers van de autobrug. Eind 2022 starten de werkzaamheden aan de damwanden en de auto- en voetgangersbruggen. Door toepassing van kathodische bescherming vindt minder snel roestvorming plaats en wordt de levensduur van de damwanden met 15 jaar verlengd. De auto- en voetgangersbruggen worden gerenoveerd en worden tijdelijk verwijderd en vervangen.

Gedurende de periode van de werkzaamheden zal er hinder ontstaan voor passagiers van de veerdiensten van Rederij Doeksen doordat er onderhoud aan het terrein wordt uitgevoerd. De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de dienstregeling van de veerboten naar Vlieland en Terschelling. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk gepland om evenementen, feestdagen en vakanties heen. Er zullen af en toe werkzaamheden in de avond en nacht worden uitgevoerd.

Kijk voor de meest actuele planning, ontwikkelingen en nieuws op www.rws.nl/veerhavenharlingen


29 juni 2022 | asfalteren opstelstroken auto’s

oktober 2022 | impressie van de werkzaamheden

november 2022 | testen tijdelijke autobrug afmeerlocatie Terschelling


Renovatie en onderhoud veerhavens Waddengebied

Bepaalde kritische onderdelen van de veerhavens in het Waddengebied zijn aan het einde van hun levensduur. Van begin 2022 tot halverwege 2024 voeren we daarom in verschillende fases werkzaamheden uit. We werken aan de veerhavens van Harlingen, Holwerd, Lauwersoog, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Door de renovatie en onderhoud zorgen we voor verbetering van de uitstraling en veiligheid van de veerhavens.

De veerdam Holwerd wordt in de periode begin 2022 tot medio 2024 in fases gerenoveerd.
De werkzaamheden aan de veerhaven Lauwersoog staan gepland voor de periode begin t/m eind 2024.
De werkzaamheden aan de veerdam Schiermonnikoog staan gepland voor de periode april t/m eind 2024.
Aan de veerdam Ameland vinden in de periode maart tot eind 2023 renovatie werkzaamheden plaats.
Op Terschelling is op 3 juli 2023 gestart met de aanleg van een tijdelijke nachtligplek voor de veerboot. Kadewerkzaamheden en onderhoud van de bruggen starten in het najaar 2023.
In 2024 starten de renovatie – en onderhoudswerkzaamheden aan de veerdam op Vlieland. De voorlopige planning is dat het werk medio 2025 wordt afgerond.

Volg alles over dit project

via de gratis Bouw App

De Bouw App is een gratis tool waarmee je direct op de hoogte bent van alle ins & outs van het project. Hoe ziet de planning eruit, liggen we op schema, zijn er vorderingen en ontwikkelingen of (onverwachte) hinder? Je leest het als eerste in de Bouw App.

De Bouw App is eenvoudig te downloaden via de App Store of Google Play voor gebruik op je smartphone.

Stakeholders

Rijkswaterstaat (Opdrachtgever (OG)) wil de veerhavens op een effectieve, efficiënte en gebruikers­vriendelijke manier beheren. De Bouwcombinatie, bestaande uit SPIE Nederland B.V. en De Boer & De Groot civiele werken, (Opdrachtnemer (ON)) dient Werkzaamheden te verrichten zodanig dat deze maximaal bijdragen aan de missie, ambitie en de doelstellingen van de Opdrachtgever.