Renovatie
en onderhoud veerdam
Ameland

Volg dit project
via de gratis Bouw App

We verbeteren de uitstraling en veiligheid van de veerdam Ameland

Aan de veerdam Ameland vinden in de periode maart tot medio 2023 renovatie werkzaamheden plaats. In maart 2022 is gestart met het vervangen van de deksloven over een lengte van 600 meter. Deze werkzaamheden zijn in juni 2022 afgerond. Vervolgens is kathodische bescherming aangebracht op de damwanden. Hierdoor vindt minder snel roestvorming plaats en wordt de levensduur van de damwanden met 15 jaar verlengd. Tot slot wordt er in de eerste helft van 2023 klein onderhoud gepleegd aan het terrein van de veerhaven.

Kijk voor de meest actuele planning en nieuws op www.rws.nl/veerdamameland


juli 2022 | impressie van de werkzaamheden


Renovatie en onderhoud veerhavens Waddengebied

Bepaalde kritische onderdelen van de veerhavens in het Waddengebied zijn aan het einde van hun levensduur. Van begin 2022 tot halverwege 2024 voeren we daarom in verschillende fases werkzaamheden uit. We werken aan de veerhavens van Harlingen, Holwerd, Lauwersoog, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Door de renovatie en onderhoud zorgen we voor verbetering van de uitstraling en veiligheid van de veerhavens.

De veerdam Holwerd wordt in de periode 2022 tot begin 2024 in fases gerenoveerd.
De werkzaamheden aan de veerhaven Lauwersoog staan gepland in 2023.
De werkzaamheden aan de veerdam Schiermonnikoog staan gepland in 2023.
In Harlingen is een deel van de terreinen heringericht en zijn enkele bruggen gerenoveerd. Overige renovatie werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd in de periode tot medio 2024.
Op Terschelling is op 3 juli 2023 gestart met de aanleg van een tijdelijke nachtligplek voor de veerboot. Kadewerkzaamheden en onderhoud van de bruggen starten in het najaar 2023.
Medio 2023 tot begin 2024 vinden er renovatie – en onderhoudswerkzaamheden plaats aan de veerdam op Vlieland.

Volg alles over dit project

via de gratis Bouw App

De Bouw App is een gratis tool waarmee je direct op de hoogte bent van alle ins & outs van het project. Hoe ziet de planning eruit, liggen we op schema, zijn er vorderingen en ontwikkelingen of (onverwachte) hinder? Je leest het als eerste in de Bouw App.

De Bouw App is eenvoudig te downloaden via de App Store of Google Play voor gebruik op je smartphone.

Stakeholders

Rijkswaterstaat (Opdrachtgever (OG)) wil de veerhavens op een effectieve, efficiënte en gebruikers­vriendelijke manier beheren. De Bouwcombinatie, bestaande uit SPIE Nederland B.V. en De Boer & De Groot civiele werken, (Opdrachtnemer (ON)) dient Werkzaamheden te verrichten zodanig dat deze maximaal bijdragen aan de missie, ambitie en de doelstellingen van de Opdrachtgever.